Bybane uten skinner

Min fulle støtte går til Gunnar Angerman Opheim som i BT 30. april skisserer en bybanetrasé tilrettelagt for busstrafikk.