EU-import uroar fruktbøndene

Fruktdyrkarane er uroa over EØS-forhandlingar som tillet tollfri import av 2.000 tonn EU-eple årleg, og ber landbruksminister Lars Sponheim svara for seg.