Vil slåst for Stord-akutten

Helse Vest-framlegget om å overføra all akuttkirurgi frå Stord til Haugesund sjukehus møter som venta sterk motstand i Sunnhordland.