En utfordring for Hordaland

Stortinget behandlet 19. desember en reform av stort omfang og betydelig rekkevidde; den framtidige organiseringen av tilsyn med mat i Norge. Fra 2004 vil vi ha ett mattilsyn for hele matkjeden, fra fjord og jord til bord.