Målmøte på ukjend stad - eller?

V. Nonås, ein debattant som ikkje er «medlem i mållaga», hadde den 14. juni ein artikkel i BT som han kalla «Sdåpeserien om målsaka».