Forbryterimport - riktig ressursbruk?

Nyhetsoppslagene om den norske kokainsmugleren som ble idømt 15 års fengsel i Peru og som nå håper å kunne få sone i Norge, setter døren åpen for et aldri så lite spørsmål: Er det mening i at vi skal bruke ressurser på å hente hjem norske kriminelle fra utenlandske fengsler?