Blod, ære og skam

«Æresdrap», knivstikking og kamper mellom ungdomsgjenger minner oss om at kampen mot hevn, vold og ydmykelser kanskje aldri vil få noen endelig seier, og må føres til enhver tid, skriver professor Jan Brøgger ved UiO. Under sosialantropologisk feltarbeid i Middelhavs-området møtte han blodhevninstitusjonen lys levende.