Hordaland og Hardangerfjorden

Hardangerfjorden deler fylket i to. Frå Huglo til Eidfjord er det 110 km i luftline, av denne utgjer Bu-Eidfjord 12 km.