Moderniserer samtlige skoler

Mer enn halvparten av lærerne går nye veier. Samtlige 54 videregående skoler i Hordaland deltar i arbeidet med å fornye skolen.