Ulv i reservat

Den igangsette ulvejakta - som trosser dei fleste retningsliner frå rådgjevande organ, samt internasjonale konvensjonar - kjem til å koste den norske stat millionar.