Postranet i Oslo

Jeg ble mildt sagt forbauset da det på TV 2-innslaget fra nevnte postran ble opplyst at postranerne i 4. etasje på avdeling for verdipost knuste en rute i døren, som var låst, og kom seg inn i lokalet.