Skråsikkert om Hardangerbroen

I forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 har Statens vegvesen ikke funnet rom for statlige midler til Hardangerbroen før etter 2015.