New Age - historie i ny drakt?

Vår fascinasjon for New Age og dens tankegods trenger ikke bare å være en interesse for noe nytt og eksotisk. Flere av ideene som formidles har også hatt grobunn i samfunnet vårt opp gjennom historien, skriver cand. philol. Gina Dahl, timelærer i kristendom ved Seksjon for religionsvitenskap, UiB.