Rassikring = distriktspolitikk

Etter alle ras som er gått i landsdelen vår, også med dødstall, er det en hån mot innbyggerne på de rasutsatte stedene at ikke regjeringen setter i gang strakstiltak for rassikring. Spesielt etter at dette er blitt lovet flere ganger.