Fleirtal for ferjefusjon

Alt tyder no på at det går mot samanslåing av Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Fylkesbåtar.