BT knebler meninger

I Bergens Tidende finnes det en intern allianse som «mener» hva og ikke hva, en intern redaksjonell motstand mot nytenkning. Og vi må da spørre: Er Bergens Tidende en farlig og feig avis?