Uakseptabelt!

Vi ser av BT av 29. januar at Haukeland sykehus vil sette 60 års grense for behandling av slagpasienter ved Nevrologisk avdeling.