Redd Barna i momsopprør!

Redd Barna har i dag over 110.000 faste støttespelarar. Me ynskjer at gåvene dei gir skal gå uavkorta til barna. Vert dei nye forslaga til meirverdiavgift vedteke, vil kvar fjerde krone til vårt arbeid i Noreg gå til staten i form av avgifter.