DLF-surr kan gi omvalg

Her er dagens dilemma for fylkespolitikerne: Godta DLF-listen og risiker omvalg i Hordaland til høsten, eller legg listen til side og risiker krav om det samme.