Hvor bør Stadion ligge?

BTs leder hadde 30.5. en sak om dette og de er inne på det viktigste, og det er infrastruktur til og fra den nye stadion. Her har vi idag kun ett alternativ, og det er å støtte opp om kollektivtrafikken slik at alle kan ta en buss frem og så en tilbake etter kampen. Og da er saken klar, alle veier fører jo til sentrum.