Redd kollektivtrafikken!

Det er utrolig trist å lese at Gaia mister flere og flere passasjerer, men det er ingen overraskelse. Med den politikk som føres i Bergen i dag har politikerne både i kommunen og fylkeskommunen kun seg selv å takke for utviklingen.