Om sprenglærd toskeskap og folkelig visdom

Filosofen Skjervheim sin klassiske uttalelse var noe av det første jeg tenkte på da jeg leste intervju med medieviter Alex Iversen i BT 08.01.01. Iversen hører til de lærde innen media, men er det klokt det han sier?