Hevder barnehagestyrar slo 4-åring

Etter påstandar om vald mot to barn har foreldra ikkje lenger tillit til styraren i Vangen barnehage i Aurland.