Endelig en ny front

En ny front i norsk politikk er på trappene. Det har tatt uendelig lang tid å komme til erkjennelsen av at venstresiden og sentrum bør reise et regjeringsalternativ. Arbeiderpartiet har lenge levd i ruinene av sin egen maktarroganse, mens sentrumspartiene altfor ofte har tatt imot Høyres dødskyss, og SV inntil nylig ikke har kunnet tenke seg å ta ansvar. Skimtes et historisk vendepunkt?