En av ti kraft-dammer er farlige

Må vi få et dambrudd med flodbølge, enorme skader og tapte menneskeliv i vannmasser ute av kontroll før det gjøres noe med forfallet på kraft-dammene?