200.000 barn har talt!

Jeg fører pennen for 108.175 barn som har til felles at de er elever i kulturskolen - og for de ytterligere 78.954 barna som nyter godt av kulturskolens tjenester, direkte eller indirekte.