Fotball - barneidrett på barns premisser

Frode Davidsen tar 22.10. til orde for å debattere dette. Undertegnede har lest innlegget gjentatte ganger.