Barn som ikke snakker

Ad «Lene sier ingenting» i BT 13.10.03 v/Line Noer Borrevik. Selektiv mutisme er nok et ukjent begrep for mange, ikke minst for skolefolk, og det er nyttig at det blir snakket åpent om problemet.