Dødsfelle må behandlast av jordskifteretten

Jordskifteretten må avgjera om Jernbaneverket kan stenga planovergangen på Endeve. 265 dødsfeller står att i Region Vest.