Skam for England

Det er med forskrekkelse vi leser om at utslippene fra Sellafield ikke skal reduseres, men tvert imot økes.