Gå til sak

VI ER ENIGE med atomforskeren Chris Busby: Norge må bringe Storbritannias miljømyndigheter og eierne av atomgjenvinningsanlegget Sellafield inn for en internasjonal domstol.