Pensjoner og pensjonsutbetalinger

Ser av BT for 31. august om tyveri fra pensjonisten angående utbetalinger av 1,5 istedenfor to fulle pensjoner.