Universitet er ikke butikk!

Kristin Clemet har sterke ønsker om å omgjøre universiteter og høyskoler til selskaper, slik at de kan drive forskning og undervisning på markedets premisser.