Høgre med voodoo-økonomi

Høgre prøver å bruka Bergen kommunes budsjettunderskot som eit billeg valkamptriks. For små statlege overføringar til kommunane gir Høgre-styrte kommunar like store økonomiske problem som kommunar styrte av andre parti.