Nye nedskjæringer for kirkene i Bergen

Kirkesektoren i Bergen må belage seg på nye nedskjæringer. Blant annet kan det bli redusert åpningstid i flere av byens kirker.