Frå avmakt til makt - og tilbake

Det er ikkje lagtingspresidenten som oppholder kongen, det er kongen som oppholder lagtingspresidenten! sa kong Olav. Så sette han seg i trappa og hadde ein lang prat med Bent Røiseland. Kongen var ikkje å åleine om å «opphalda» bonden og leikpreikaren frå Agder, skriv redaktør Kjartan Rødland.