Ikke-røykere dyrest

Det kan vel bare være forskere og Bergens Tidende som finner det oppsiktsvekkende at jo lenger en lever, jo mer vil en legge beslag på ressursene til offentlige tjenester.