Iditarod - en blodsport

Mediebildet har den seneste tiden vært preget av en ensidig og ukritisk dekning av sledehund-løpet Iditarod, og Norges nye angivelige «helt», Robert Sørlie.