Hallo!?

Når eg reiser på landet - og det gjer eg titt og ofte - reiser eg frå ein larmande by og langt ut på landet. Og eg meiner langt. Først med bil, så med ferje, så med bil igjen.