Utflytting av tilsyn - fra ord til handling

Da arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman fra Høyre foreslo utflytting av åtte statlige tilsyn med til sammen 900 arbeidsplasser fra hovedstaden, var dette en historisk beslutning.