Formuesskatten bør fjernes

Samarbeidsregjeringen fjernet dobbeltskatt på utbytte i 2001, og bedret dermed rammevilkårene for eierskap i norsk næringsliv.