Nyskapning i Bergen

I sitt innlegg i Bergens Tidende lørdag 8. august peker Hermund Haaland på en rekke viktige fakta når det gjelder nyskaping i Norge og Bergen. Vi følger hans argumentasjon om at det trengs økt fokus på nyskaping, og at det må stimuleres til kreative ideer.