Heider i namnet ...

Ludvig Jerdal kjem med eit svar til meg i Bergens Tidende 26.3.03. Til konstateringi av at Henrik Krohn og Hustrus Legat no er tømt for pengar, hev han inkje å leggja mot.