Divisjonsmusikken gjennom lydmuren

Det har alltid vore hyggeleg å gå på konsert med Forsvarets Distriktsmusikkorps Vestlandet – anten det skjer på deira heimebane rundt omkring i Bergen, eller på turné i distriktet.