- Ville alltid tøye grensene

Mor til den hovudtiltalte 19-åringen fortalde retten om ein gut det var vanskeleg å setje grenser for. Han var bråmoden, ville alltid tøye grenser, ville byrje på ting før han var gammal nok til det, fortalde mora.