Kjære Eva Hjorth Berntzen!

Vi viser til Deres brev her i avisen 14. mars vedrørende en konkret skadesak der Deres sønn er involvert. Vi kan selvsagt ikke gjennomgå og belyse en slik konkret skadesak i media, og spesielt ikke når saken som her er under aktiv behandling.