Treng 65 milliardar

65 milliardar kroner er det samla behovet for ei betre samferdsle i vestlandsfylka, slik det er framstilt i Vestlandspakken. Det er bortimot ein tredjedel av den samla ramma for Norsk Transportplan i perioden 2002-2011.