Det nasjonale som søppeldunk

Det går eit spøkelse gjennom Noreg - nasjonalismens spøkelse. Dette er essensen i den bodskapen som er blitt fremja i dei såkalla tonegjevande krinsar i Noreg det siste tiåret.