Kritisk for Erlend Skjellanger

Tilstanden var dramatisk forverret for ulykkesoffer Erlend Skjellanger fra Landås sent torsdag kveld.