Vurderer boikott av brannfarlege hotell

Mange norske hotell er brannfeller, meiner Norsk brannvernforening, og vurderer å be storkundar boikotte dei farlege hotella.